Versnellen door Vertragen

Vraagstukken worden complexer, technologie verandert voortdurend, en om effectief te blijven in die complexiteit is wendbaarheid (agility) nodig. Snelheid van handelen is nodig om mee te kunnen blijven doen. Scrum kan hier goed bij helpen.

Die snelheid kan echter afleiden van het doel. De kunst is dan om regelmatig stil te staan. Opnieuw positie en richting te bepalen, om van daaruit weer snelheid te maken. Ook hier biedt het Scrum Framework waardevolle handvatten.

Om die reflectiemomenten echt waardevol te laten zijn, kan ik diverse hulpmiddelen inzetten. Patronen uit Sociocratie 3.0,  het Socratisch gesprek of Liberating Structures.