Socratisch Gesprek

Socrates ging er vanuit dat ieder mens alle wijsheid al in zich heeft. De kunst is om de tijd en rust te nemen om deze wijsheid te raadplegen.

Een mooie methode is het Socratisch gesprek, een onderzoeksgesprek waarin oordeel en empathie worden uitgesteld, en waarin een beroep wordt gedaan op “het niet-weten verdragen”, om uiteindelijk tot een beter resultaat te komen.

Volgens een vaste structuur wordt een centrale vraag, die door de deelnemers wordt ingebracht, beantwoord. Pas na zorgvuldig onderzoek van het hoe en waarom van de vraag gaan de deelnemers hun voorlopige  antwoord definiëren, en vervolgens beargumenteren vanuit hun eigen inleving. Ook is er ruimte voor de vraag wat er nu werkelijk speelt. Zo kan ontspanning  in langlopende problemen worden gebracht door het vergroten van wederzijds begrip, waar in een reguliere discussie vaak geen ruimte voor is. Als Socratisch Gespreksleider kan ik dit gesprek begeleiden.

In 2017 heb ik met goed gevolg de opleiding tot Socratisch Gespreksleider gevolgd bij Marlou van Paridon. Daar waar ik getraind was en gewend ben om snel te denken, was het een mooie overwinning op mezelf om met succes langzaam en zorgvuldig te denken.