Liberating Structures

Liberating Structures zijn werkvormen om ieder individu in (grote) groepen mensen te betrekken, om zo volledig gebruik te maken van de gezamenlijke wijsheid.

In een relatief kort tijdsbestel worden de toehoorders consultants. Hoe gevarieerder de groep, hoe verrassender de resultaten.