STUDIEBEGELEIDING

Elk kind, ieder mens is anders, en ieder heeft in meer of mindere mate moeite met school- en huiswerk. Behalve de pure lesstof hebben pubers en studenten last van afleiding door de mobiele telefoon, en ervaren ze veel stress door de druk om goed te presteren, het juiste profiel te kiezen, en als de dan starten met de vervolgstudie, is een studieschuld bijna onvermijdelijk.

Ik heb dit hele proces van nabij meegemaakt met mijn beide zoons. Ik heb ze gelukkig wanneer nodig kunnen helpen met hun huiswerk, met hun weerstand tegen school, met hun keuzestress en met het leven in een wereld vol af- en verleidingen.

Ook jouw zoon of dochter kan ik helpen met zijn of haar vertroebelde blik op school, waardoor weer ontspanning ontstaat die nodig is om echt aan de slag te gaan met de leerstof.